آزاد اندیشی

جلسه آزاد اندیشی طلاب و تولیت حوزه ابوطالب ع

آزاد اندیشی

هر هفته پنج شنبه ها بعد از تمام درس ها طلاب با محوریت حجت الاسلام والمسلمین مجید سینایی تولیت حوزه جلسه آزاد اندیشی برگزار می کنند.

در این جلسه هر هفنه یک طلبه نتایج تحقیق خود را مطرح میکند و دیگر طلاب و استاتید نقد و برسی میکنند که در اخر به جمع بندی قابل توجهی در آن زمینه میرسند.افزودن نظر