جلسه حجت الاسلام سینایی با بسیج مسجد منیریه

جلسه حجت الاسلام سینایی با بسیج مسجد منیریه

حجت الاسلام سینایی با مسئولین بسیج مسجد منیریه در روز سه شنبه مورخ 95/10/14 دیدار کردند که موضوع این جلسه در رابطه با مسائل مربوط به مسجد و حوزه بود که  صحبت ها و نظرات زیادی رد و بدل شد و به گفت گو و تبادل نظر پرداختند، همچنین حجت الاسلام سینایی در پایان جلسه سخنرانی ایراد فرمودند.افزودن نظر