دیدار حجت الاسلام سینایی با مسئولین ناحیه حبیب ابن مظاهر و فرماندهان بسیج درمسجد منیریه

دیدار حجت الاسلام سینایی با مسئولین ناحیه حبیب ابن مظاهر و فرماندهان بسیج درمسجد منیریه

دیدار حجت الاسلام سینایی با مسئولین ناحیه حبیب ابن مظاهر و فرماندهان بسیج در مسجد منیریه، در روز دوشنبه مورخ 95/09/22 برگزار شد، که در طی ادامه فرآیند این جلسات استاد سینایی به پیرامون بحث صالحین پرداخته و سخنرانی کردند و همچنین به بحث و سخنرانی جلسه را اداره فرمودند که تصاویر آن را می توانید مشاهده فرمایید.افزودن نظر