شناخت حق

شرح سؤال: 
سلام علیکم آنطور که بنده فهمیدم هر حوزه ای منطق خودش را دارد، چنانکه علوم تجربی از متد تجربی و استقرایی استفاده می‌کند و علوم عقلی مانند فلسفه از منطق عقلی و قیاسی، حال سوال من این است که از نظر قرآن کسی که می‌خواهد در بین این همه مکاتب بشری، ادیان ،مذاهب، جریان های سیاسی و ... حق را بشناسند باید از چه منطقی پیروی کند؟از چه منطقی پیروی کند که به راه راست هدایت شود؟
پاسخ: 

سلام دوست عزیز.

حق یابی خط کش ومیزان بین المللی دارد برخی حسی هستند مثل حواس پنجگانه بعد قواعد ریاضی و سپس قواعد عقلی، و قرآن کریم همه ی این موارد را درجا ومکان خود قبول دارد. لذا گاهی می‌فرماید بنگرید بشنوید و.... گاهی می‌فرماید حساب کنید محاسبه کنید وگاهی می‌فرماید تعقل کنید واندیشه کنید. اما یکی از مهمترین وسیعترین متدهای قرآن کریم برای حق یابی فطرت بشراست که جهانی وبین المللی می باشد. والسلام