لغزش و انحراف فکری

شرح سؤال: 
باسلام، چطور از لغزش ها و انحرافات فکری مصون بمانیم؟ آیا در این باره مطالعه جریان شناسی فکری مناسب است؟ اگر تایید می فرمایید چند کتاب خوب هم در این باره معرفی کنید؟
پاسخ: 

کنار زدن تصورات ذهنی بد چند راه دارد: یکی تقویت اراده، دوم گناه نکردن مخصوصا گناه چشم، و سوم مشغول کردن ذهن و دل به خدمت به مردم و مؤمنین. موفق باشید.